Ảnh đại diện Thảo (ZZ1462)
Phạm *** Thảo
02/06/1996
0349087***
Hà Nội
phamthao2***@gmail.com
Nữ
Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Hà Nội
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết