Ảnh đại diện Thùy (ZZ1706)
Nguyễn *** Thùy
17/01/1998
0967227***
Hà Nội, Hải Phòng
ntlinh***@gmail.com
Nữ
Quán Toan An Dương Hải Phòng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Trung học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Hà Nội, Hải Phòng
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết