Ảnh đại diện Nguyệt (ZZ1759)
Triệu Đinh *** Nguyệt
21/06/1999
0388573***
Tp Hồ Chí Minh
nguyettdt.***@gmail.com
Nữ
*** Nguyễn Văn Thương, Phường 25, quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Marketing
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết