Ảnh đại diện Nga (ZZ2017)
*** Nga
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp/Thực tập
Bình Dương
2 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2015 đến 2017: Nhân viên tại Gia sư
Từ 2016 đến 2017: Nhân viên tại Shop quần áo
Kỹ năng

- Kỹ năng sử dụng Word, Excel, Power Point: khá
- Tiếng anh: 4 kỹ năng
- Giao tiếp tốt
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật