Ảnh đại diện Yến (ZZ2262)
*** Yến
12/07/1996
0976124***
Hà Nội, Vĩnh Phúc
Leyen9***@gmail.com
Nữ
Số *** ngõ 74 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Nhân viên
Hà Nội, Vĩnh Phúc
4 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết