Ảnh đại diện Vy (ZZ3840)
Dương Ngọc *** Vy
12/07/1999
0827872***
Tp Hồ Chí Minh
Gau1271***@gmail.com
Nữ
Số ***, ấp 3, xã Thanh Phú
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết