Ảnh đại diện Quý (ZZ5067)
Đỗ Thị *** Quý
02/04/1995
0396154***
Tp Hồ Chí Minh
kimquy0***@gmail.com
Nữ
*** Nơ Trang Long, p13, Bình Thạnh, tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Cao đẳng
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết