Ảnh đại diện Phương (ZZ5116)
Hồ *** Phương
11/08/1993
0939990***
Tp Hồ Chí Minh
hohongphuong***@gmail.com
Nữ
*** Đoàn Văn Bơ, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

6
Đại học
Đã có gia đình
Trưởng nhóm / ban
Tp Hồ Chí Minh
20 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết