Ảnh đại diện Trúc (ZZ5478)
Đặng *** Trúc
15/05/1997
0937816***
Tp Hồ Chí Minh
dangthuytruc***@gmail.com
Nữ
KTX Khu B ĐHQG TPHCM (Dorimitory B National University)
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết