Ảnh đại diện Trúc (ZZ5478)
Đặng *** Trúc
Thông tin nghề nghiệp

Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2016 đến 2016: Nhân viên tại MARASTIC RESTAURANT
Kỹ năng

- Kỹ năng làm việc nhóm
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
- Chịu được áp lực trong công việc
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh
Học vấn bằng cấp

Chưa cập nhật
Mục tiêu nghề nghiệp

Chưa cập nhật