Ảnh đại diện Hằng (ZZ5617)
Trần Thị *** Hằng
16/09/1984
0961800***
Tp Hồ Chí Minh
thuhang***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Văn Lạc, Bình Thạnh, Tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

12
Trên đại học
Đã có gia đình
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết