Ảnh đại diện Thùy (ZZ6214)
Trần Thị *** Thùy
27/05/1995
0387129***
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
tranthingocthuy.***@gmail.com
Nữ
*** Văn Chung phườn 13, quận Tân Bình, TP HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, (có thể thay đổi nơi làm việc)
6 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết