Ảnh đại diện Hòa (ZZ6321)
Vương Thị *** Hòa
04/04/1997
0968607***
Hà Nội
minhhoavu***@gmail.com
Nữ
Số ***, ngõ 445/19B, Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết