Ảnh đại diện Trang (ZZ6419)
Trương Thị *** Trang
13/06/1992
0903892***
Tp Hồ Chí Minh
mytrangkkt***@gmail.com
Nữ
*** Bình Chiểu, tp. HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Đã có gia đình
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
10 triệu
Kế toán - Kiểm toán
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết