Ảnh đại diện Mai (ZZ6567)
Đào Ngọc *** Mai
01/06/1993
0792083***
Tp Hồ Chí Minh
babe.luv***@yahoo.com.vn
Nữ
***, HOÀNG VĂN THỤ, F9
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Cao đẳng
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết