Ảnh đại diện Phước (ZZ6808)
Phạm Thị Hồng Phước
28/06/1995
0702499***
Đà Nẵng
hongphuoc280***@gmail.com
Nữ
Đà Nẵng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Trên đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng
10 triệu
Luật Kinh tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết