Ảnh đại diện Thủy (ZZ7120)
*** Thủy
25/05/1995
0389343***
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
thuylaw255***@gmail.com
Nữ
*** đường Láng
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

3
Đại học
Độc thân
Khác
Hà Nội, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết