Ảnh đại diện Hà (ZZ7202)
***
12/07/1994
0989278***
Hà Nội
lethiha***@gmail.com
Nữ
Pháo Đài Láng, Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Trên đại học
Độc thân
Cộng tác viên
Hà Nội
3 triệu
Luật Thương mại Việt Nam và Quốc tế
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết