Ảnh đại diện Tuyết (ZZ7307)
Trần *** Tuyết
24/10/1993
0389429***
Đà Nẵng, Quảng Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
Tuyetqt2***@gmail.com
Nữ
Quảng tiên quảng trạch quảng bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

2
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Đà Nẵng, Quảng Bình, (có thể thay đổi nơi làm việc)
,7 triệu
Luật Dân sự
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết