Ảnh đại diện Trân (ZZ7582)
Nguyễn Thị Huyền Trân
28/06/1999
0327138***
Tp Hồ Chí Minh
huyentran28061***@gmail.com
Nữ
*** Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Mới tốt nghiệp/Thực tập
Tp Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết