Ảnh đại diện Uyên (ZZ7917)
Đinh Thị Tố Uyên
26/06/1993
0975668***
Thanh Hóa
uyen.9***@gmail.com
Nữ
*** đường Đình Hương, TP. Thanh Hóa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

4
Cao đẳng
Nhân viên
Thanh Hóa
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết