Ảnh đại diện Châu (ZZ8083)
Khổng Ngọc *** Châu
05/07/1995
0813246***
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
khongchau***@gmail.com
Nữ
Quận *** Thành phố Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Chuyên viên
Tp Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai, Long An
6 triệu
Chuyên viên pháp lý
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết