Ảnh đại diện NHÀN (ZZ8142)
LÊ THỊ *** NHÀN
30/03/1997
0397099***
Nam Định
lenhan***@gmail.com
Nữ
Trực Nội - Trực Ninh - Nam Định
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Độc thân
Trưởng/Phó phòng
Nam Định
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết