Ảnh đại diện Nga (ZZ8250)
Bùi *** Nga
13/06/1991
0978424***
Khánh Hòa
buibichnga.k09***@gmail.com
Nữ
*** Dã Tượng, TP Nha Trang, Khánh Hòa
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Nhân viên
Khánh Hòa
7 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết