Ảnh đại diện Hiền (ZZ8739)
*** Hiền
11/08/1998
0374004***
Hà Nội
hienvu110***@gmail.com
Nữ
Số *** đường 800A Nghĩa Đô Cầu Giấy Hà Nội
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

1
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Hà Nội
5 triệu
Luật Doanh nghiệp
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết