Ảnh đại diện Vy (ZZ9050)
Phan Trần *** Vy
15/09/1987
0903605***
Tp Hồ Chí Minh
lucky6***@gmail.com
Nữ
*** Đồng Đen, Phường 14, Quận Tân Bình
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Độc thân
Nhân viên
Tp Hồ Chí Minh
8 triệu
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết