Ảnh đại diện THỦY (ZZ9634)
NGUYỄN THỊ *** THỦY
02/08/1992
0786596***
thuynguyen2***@gmail.com
Nữ
Nguyễn Duy Trinh, Phú Hữu
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

Mới tốt nghiệp
Đại học
Độc thân
Khác
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết