Giới thiệu về Công ty Cổ Phần AZB
Công Ty Cổ Phần AZB là một trong những đơn vị có uy tín trong lĩnh vực xây dựng với vai trò tổng thầu từ khâu thiết kế đến thi công, chuyên về kết cấu Thép và Xây Dựng Công Nghiệp. Là thành viên của Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD – nhà sản xuất chuyên nghiệp về nhà thép tiền chế tại Việt Nam
Hình ảnh của Công ty Cổ Phần AZB
Tuyển dụng của Công ty Cổ Phần AZB