21 giờ trước | Thỏa thuận TBS Logistics
21 giờ trước | 10 - 12 triệu TBS Logistics
Các doanh nghiệp đang tuyển dụng Ngành Luật
Công ty tài chính không được đòi nợ người thân của khách hàng
Công ty tài chính không được đòi nợ người thân của khách hàng

Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước về cho vay tiêu dùng yêu cầu các công ty tài chính không nhắc nợ, đòi nợ tổ chức, cá nhân không có nghĩa vụ trả nợ cho công ty tài chính.

Xem thêm
Sẽ chỉ có 1 Phó Chủ tịch cấp tỉnh, cấp huyện?
Sẽ chỉ có 1 Phó Chủ tịch cấp tỉnh, cấp huyện?

Chính phủ vừa thảo luận và cơ bản thống nhất với nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Xem thêm
Quy định mới về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ
Quy định mới về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ

Các quyết định không đúng về công tác cán bộ sẽ bị yêu cầu hủy bỏ, thu hồi; tạm dừng thực hiện các nội dung trong công tác cán bộ đối với cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Xem thêm