Năm 2016, ngành self-help ở Mỹ được định giá đến 9,9 tỷ USD Mỹ, và con số này sẽ là 13,2 tỷ USD vào năm 2022. Chúng ta chưa có số liệu cụ thể về sự phát triển của ngành này tại Việt Nam, nhưng bạn hãy thử ngó qua danh sách những cuốn sách bán chạy nhất: luôn có 3 đến 5 cuốn về self-help, về phát triển bản thân đứng trong top. Những cái tên: "Đắc nhân tâm", "Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu" hay mới đây là "Đừng lựa chọn an nhàn khi đời còn trẻ" chắc chẳng xa lạ gì cả.