Ảnh đại diện Mi (ZE0235)
Mạch *** Mi
01/08/1984
0909747***
Tp Hồ Chí Minh
machtie***@yahoo.com
Nữ
*** Nguyễn Khắc Nhu, Hồ Chí Minh
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

10
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
30 triệu
Kinh nghiệm làm việc
Xem chi tiết
Kỹ năng
Xem chi tiết
Ngoại ngữ
Xem chi tiết
Học vấn bằng cấp
Xem chi tiết
Mục tiêu nghề nghiệp
Xem chi tiết