Ảnh đại diện Mi (ZE0235)
Mạch Tiểu Mi
01/08/1984
0909747***
Tp Hồ Chí Minh
machtie***@yahoo.com
Nữ
Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Tp.HCM
Xem thông tin liên lạc
Thông tin nghề nghiệp

13
Đại học
Đã có gia đình
Quản lý
Tp Hồ Chí Minh
55 triệu
Kinh nghiệm làm việc

Từ 2008 đến 2011: Chuyên viên tại Công ty Giáo Dục Bắc Mỹ
Chuyên viên pháp lý
Với vai trò Chuyên viên pháp lý, tôi chịu trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của khu đất và soạn thảo hợp đồng thuê đất khi Công ty thuê đất thành lập trường học. Tôi tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư thành lập trường học, xin cấp phép dạy học và các giấy phép kèm theo (giấy phép xây dựng, PCCC…..), và thực hiện thủ tục pháp lý để xin các giấy phép cho Trường dạy học và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (sở hữu trí tuệ), bản quyền tác giả (giáo trình). Tôi trực tiếp giải quyết một vụ việc vi phạm sở hữu trí tuệ từ một đơn vị xâm phạm đến nhãn hiệu logo của Công ty. Bên cạnh đó, tôi tư vấn cho bộ phận nhân sự pháp luật lao động để làm tốt công tác nhân sự, đào tạo đối với thực tập sinh, giáo viên của Công ty.

Từ 2012 đến 2014: Chuyên viên tại The Coffee Bean and Tea Leaf Vietnam
1. Tham mưu các vấn đề Pháp chế phục vụ cho tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh.
2. Tham mưu, tư vấn Ban Giám đốc trong các dự án mới, các thỏa thuận, và kế hoạch quản trị rủi ro trong công tác triển khai các dự án, các thỏa thuận và các loại hợp đồng;
3. Trực tiếp tham gia các dự án mới của Công ty;
4. Hệ thống hóa và tư vấn về các Giấy phép phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Soát xét hệ thống, quy trình quản lý và triển khai thực hiện.
6. Thẩm định và quản lý toàn bộ hồ sơ pháp lý trong doanh nghiệp; soạn thảo/dự thảo/chuẩn hóa hợp đồng, hợp đồng lao động.
7. Phụ trách công việc liên quan Hợp đồng theo phân cấp: tham gia soạn thảo dự thảo hợp đồng, hợp đồng; tham gia đàm phán, thương lượng hợp đồng; rà soát hiệu chỉnh dự thảo hợp đồng, phụ lục hợp đồng,…;
8. Xây dụng mẫu Hợp đồng tiêu chuẩn và các văn bản pháp lý của Công ty;
9. Đại diện thực hiện thủ tục ngoài tố tụng: thủ tục xin cấp các loại giấy phép (chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; xây dựng, giấy phép kinh doanh…); khiếu nại hành chính; đăng ký nhãn hiệu; công tác bồi thường; giải quyết khiếu nại khách hàng,…
10. Trực tiếp làm việc với các cơ quan để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp luật.

Từ 2014 đến 2015: Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung tại Công ty Dược Pharmacity
Với vai trò là luật sư của Công ty, tôi chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý và hỗ trợ các bộ phận Công ty trong mọi hoạt động của Công ty. Khi Công ty có dự án phát triển mới nhà thuốc (cơ sở bán lẻ thuốc, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm,…) thì tôi kiểm tra tính pháp lý của mặt bằng thuê và trực tiếp thương lượng hợp đồng thuê với chủ nhà. Tôi soạn thảo hợp đồng và tham vấn việc ký kết hợp đồng cho Ban Giám Đốc. Tôi thực hiện thủ tục đăng ký thanh lập mới cơ sở bán lẻ (nhà thuốc) gồm đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, GPP, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm…. Bên cạnh đó, tôi soạn thảo hợp đồng và tư vấn các điều kiện pháp luật quy định đối với kinh doanh thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thực phẩm… và xem xét các thư tín thương mại bằng tiếng anh để đảm bảo hoạt động của bộ phận kinh doanh phù hợp với chính sách của Công ty và pháp luật. Khi Phòng nhân sự yêu cầu, tôi tư vấn các quy định pháp luật lao động cho bộ phận nhân sự và đóng góp ý kiến tư vấn trong việc soát xét nội dung sửa đổi Nội Quy, Thoả Ước Lao Động……). Trong quá trình Công ty hoạt động, tôi trực tiếp liên hệ và đón tiếp các Đoàn, Ban, Ngành và cơ quan nhà nước khi cần thiết. Tôi cũng tham gia quá trình tố tụng tại Toà để bảo vệ quyền và lợi ích của Công ty trong
các tranh chấp thương mại.

Từ 2016 đến 2020: Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung tại Công ty RDC
1. Tham mưu pháp lý các dự án đầu tư có sử dụng đất. Giai đoạn chuẩn bị (đề xuất dự án, quy hoạch, thuê đất, đăng ký đầu tư dự án, Đánh giá tác động môi trường, Phòng cháy chữa cháy, giấy phép xây dựng). Giai đoạn thi công (tham mưu soát xét các hợp đồng, quy trình làm việc giữa các nhà thầu, xử lý các sự cố phát sinh,…). Giai đoạn hoàn công và vận hành (hỗ trợ tham mưu các vấn đề pháp lý cho giai đoạn nghiệm thu, hoàn công…)
2. Tham mưu pháp lý doanh nghiệp. Thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp (tăng vốn điều lệ, bổ sung ngành nghề, lập mới chi nhánh,…..). Lập và lưu trữ các hồ sơ doanh nghiệp cho Công ty (các quyết định, biên bản họp, điều lệ sửa đổi,…). Soát xét các nội quy, chính sách… và đề xuất sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. Soạn thảo các hợp đồng phục vụ cho hoạt động của Công ty.
3. Tư vấn pháp lý sở hữu trí tuệ (đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho Công ty, giải quyết các vi phạm bảo hộ nhãn hiệu từ nhà thầu…)
4. Kiểm soát rủi ro pháp lý và xử lý các sự cố truyền thông với các phòng ban liên quan.
5. Quản lý và phân công công việc đối với nhân viên thuộc bộ phận quản lý.
6. Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý của dự án.
7. Phụ trách ban pháp chế, kiểm soát tính tuân thủ, quy trình, đàm bảo tính pháp lý của Công ty.
8. Xây dựng quy trình, quy định thuộc lĩnh vực phụ trách và chức năng, nhiệm vụ của Phòng Pháp chế.

Dự án đã tham gia: tư vấn đầu tư thành lập dự án nhà máy sản xuất bê tông tạ KCN Hiệp Phước.
Thành tích: tham gia tố tụng và khởi kiện đòi nợ quá hạn cho Công ty (2 vụ), bảo vệ quyền lợi cho Công ty tại Tòa trong các vụ tranh chấp hợp đồng thương mại. Thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu (sở hữu trí tuệ cho Công ty)

Từ 2023 đến 2024: Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung tại Bệnh viện Hoàn Hảo
- Quản lý các hoạt động của Phòng pháp chế, phân công công việc cho nhân viên, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên pháp chế trong quá trình làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của phòng.

- Tham mưu, tư vấn cho BLĐ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty liên quan tới các hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc, giải pháp pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh

- Rà soát văn bản/ tài liệu, đảm bảo tính pháp lý của từng loại văn bản; Tư vấn và thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo, trình bày các văn bản của Công ty/ Bệnh viện trước khi lãnh đạo ký ban hành.

- Soạn thảo, cập nhật, điều chỉnh, phổ biến nội dung các văn bản, tài liệu, pháp lý của Công ty/ Bệnh viện

- Kiểm tra, giám sát, báo cáo BLĐ về việc tuân thủ pháp luật của Công ty/ Bệnh viện.

- Thực hiện các thủ tục, và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý kịp thời, nhanh chóng liên quan tới các cơ quan ban ngành nhà nước.

Từ 2022 đến 2023: Trưởng phòng/ Quản lý cấp trung tại Cobi Group
- Quản lý các hoạt động của Phòng pháp chế, phân công công việc cho nhân viên, hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên pháp chế trong quá trình làm việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của phòng.

- Tham mưu, tư vấn các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty liên quan tới các hoạt động của Công ty và các đơn vị trực thuộc, giải pháp pháp lý giải quyết các vấn đề phát sinh

- Rà soát văn bản/ tài liệu, đảm bảo tính pháp lý của từng loại văn bản; Tư vấn và thẩm định cơ sở pháp lý, thể thức, kỹ thuật soạn thảo, trình bày các văn bản của Công ty

- Soạn thảo, cập nhật, điều chỉnh, phổ biến nội dung các văn bản, tài liệu, pháp lý của Công ty

- Kiểm tra, giám sát về việc tuân thủ pháp luật của Công ty

- Thực hiện các thủ tục, và trực tiếp tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý kịp thời, nhanh chóng liên quan tới các cơ quan ban ngành nhà nước.
Kỹ năng

Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Kỹ năng lập luận, phân tích, giải quyết vấn đề pháp lý.
Kỹ năng làm việc với cơ quan, ban ngành đoàn thể.
Kỹ năng soạn thảo quy trình, chính sách, biểu mẫu thư tín, hợp đồng...
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán hợp đồng
Ngoại ngữ

- Tiếng Anh (Cao cấp)
Học vấn bằng cấp

- Cử nhân Luật

- Chứng chỉ hành nghề Luật sư từ 2009 - 2010 tại Học viện tư pháp (ngành học: Khác)
Mục tiêu nghề nghiệp

- Hoàn thành mục tiêu của Công ty và đảm nhiệm vai trò cao hơn trong Công ty.