Ứng viên tại Bắc Ninh


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 250 hồ sơ tại Bắc Ninh

Nguyễn Văn Kiên
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Nam Á TNHH
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Nguyễn Quỳnh Nga
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Minh Thúy
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Bưu điện Lim Bắc Ninh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Xe Văn Khiếu
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Bùi Thị Ngọc Huyền
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đoàn Như Hoài
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Everest
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Thanh
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty TNHH Tri Thức Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Minh Ngọc
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty CP Dịch vụ và địa ốc Đất Xanh Miền Bắc
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nông Thị Thủy
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
10 triệu
Lộc Thị Thiệp
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đặng Thị Huyền
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 15 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Trần Thị Hằng
Cập nhật 16 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Nguyễn Giang Uy
Cập nhật 17 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
SMARTLAW
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Thị Hoa
Cập nhật 19 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Nguyễn Thị Nhàn
Cập nhật 23 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tòa án nhân dân huyện Nam Sách
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu