Ứng viên ngành Quản tài viên

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 513 hồ sơ ngành Quản tài viên

Nguyễn Hùng Thuận
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty dai-ichi life
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
3 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Đại lý thuế Itax
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Đỗ Thị Mỹ Linh
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Thúy Duy
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Luật sư X
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Thị Yến Nhi
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH Lê Huỳnh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Dương Minh Kha
Cập nhật 8 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty TNHH JM
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Dương Ngọc Yến Nhi
Cập nhật 8 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Chu Dũng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Thị Chinh
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Doanh Nhân Việt Nam.
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Thị Quế Trân
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: 4 năm
Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Đắk Lắk
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Trần Thị Hà
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Viện Kiểm sát nhân dân Quận 7
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Thị Liêu
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hải
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Trần Thị Trà My
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật TNHH SLF
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Nguyễn Cao Trí
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
9 triệu
Nguyễn Đinh Chương
Cập nhật 16 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH Nhân Bản
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4 triệu