Ứng viên tại Khác

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 7 hồ sơ tại Khác

Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Nguyễn Bảo
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
18 triệu
Kinh nghiệm: 13 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
2.000 USD
Hà Thị Hương Giang
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
viện kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Giang
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Nguyễn Văn A
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Phan Hồng Nhung
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
4 triệu
Trần Mai Hương
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Viện Kiểm sát nhân dân huyện anh sơn
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp