Ứng viên tại Khác

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 12 hồ sơ tại Khác

T1221
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 10 năm
CÔNG TY TNHH SX-TM KIÊN THẠNH
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
1.200 USD
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU CHI NHÁNH CẦN THƠ
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Phan Công
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
2.000 USD
Trần Thị Hạnh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đang cập nhật
Hà Thị Hương Giang
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Đinh Thị Tuyết
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 13 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Lê Nguyễn Thùy Vân
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Khách sạn Seaphoenix
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Bảo
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
18 triệu
Nguyễn Văn A
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Mai Hương
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Viện Kiểm sát nhân dân huyện anh sơn
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100

  • Trước
  • 1
  • Tiếp