Ứng viên tại Thanh Hóa


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 140 hồ sơ tại Thanh Hóa

Nguyễn Công Hậu
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Mai Thị Dung
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
, triệu
Phan Hồng Phương
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Lê Thị Hạnh
Cập nhật 11 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công Ty TNNHH giầy Annora Việt Nam
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Nguyễn Ngọc Anh
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ công nghệ máy tính Việt Anh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Lê Thị Hoài
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
4 triệu
Lê Công Tuyền
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Xuân Dương
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 14 năm
CTy CP Xi Măng Công Thanh
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Lê Thị Nga
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Cổ phần vận tải Lam Sơn
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
6 triệu
Lê Thị Hạnh
Cập nhật 22 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty May Kim Anh
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Bùi Thị Tâm
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty CP Đầu tư Du lịch Eurowindow Nha Trang
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hà Văn Thiên
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Ngân hàng VPbank
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Nguyễn Thị Lan Hương
Cập nhật 26 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lê Thị Vân
Cập nhật 26 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Lê Viết Chung
Cập nhật 28 ngày trước
Kinh nghiệm: 17 năm
Tập đoàn CN Viễn Thông Quân Đội- Viettel TP HCM
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 72 / 100
6 triệu