Ứng viên tại Thanh Hóa

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 152 hồ sơ tại Thanh Hóa

Lê Thị Hạnh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công Ty TNNHH giầy Annora Việt Nam
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Văn phòng Luật sư BQH và Cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Vũ Thị Mai
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật FLA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Nguyễn Hoàng Yến
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Lê Thị Oanh
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Xuân
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Thu Trang
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH TLK
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
3 triệu
Nguyễn Lan Trường
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Hợp Nhất Land
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Lê Thị Linh
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
,005 triệu
Minh Trang
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Lê Thị Thủy
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Hà Thị Phượng
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Lê Thị Nga
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Hà Hữu Lâm
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Trưởng phòng hành chính nhân sự công ty TNHH Thành Công Thanh Hóa
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Hoàng Yến Nhi
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật