Ứng viên tại Thanh Hóa

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 169 hồ sơ tại Thanh Hóa

Quách Thị Lương Thảo
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
3 triệu
Ngọ Thị Nhân
Cập nhật 28 ngày trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty Luật 24H
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
13 triệu
Trịnh Thị Hồng
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Giày Alena Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Vũ Thị Thủy Tiên
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SGO
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Thị Thùy Linh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Phạm Thanh Ngân
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO.,LTD
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Vũ Thùy Trang
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty Luật hợp danh The Light
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Đỗ Thị Hằng
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Cổ phần Tập đoàn Homeland Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Xuân
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Nhất Lâm
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Nguyễn Hạnh Trang
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
ANNORA VIETNAM FOOTWEAR COMPANY LIMITED
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Trần Lê Lương
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 11 năm
CFC Vietnam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Trần Vân Anh
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trieu Minh Chung
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Công ty TNHH Việt Pan Pacific Thanh Hóa
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
1.000 USD
Trịnh Thị Tâm
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (BH Media)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Lê Thị Thu Trang
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu