Ứng viên tại Thanh Hóa


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 116 hồ sơ tại Thanh Hóa

Nguyễn Hữu Hưng
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5,5 triệu
Nguyễn Hữu Hưg
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5,5 triệu
Bùi Nguyễn Thái Uyên
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
2 triệu
Mai Thị Dung
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
, triệu
Lê Thị Diệu Linh
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty luật 24h
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Lê Thị Thùy
Cập nhật 10 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Đông Phương Đồng Nai Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Thị Kim
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH YOUNGIL Việt Nam
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 77 / 100
6 triệu
Hà Văn Thiên
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đỗ Quyên
Cập nhật 16 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
1,5 triệu
Đỗ Đình Thiện
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Hà Văn Trung
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Bùi Huy Hiển
Cập nhật 23 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Tài Chính TNHH MTV Shinhan Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8,5 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Văn phòng công chứng Tây Hồ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Lê Thị Thu Trang
Cập nhật 29 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Chung Thị Nam
Cập nhật 29 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
công ty TNHH giống cây trồng nông lâm nghiệp Lộc Phương Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
3 triệu