Ứng viên tại Bến Tre

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 52 hồ sơ tại Bến Tre

Phan Dương Tấn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Nguyễn Thanh Chiêu
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Thắng Lợi
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 10 năm
CÔNG TY TNHH SX-TM KIÊN THẠNH
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
1.200 USD
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Thúy Nga
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Oriental Garment An Giang
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Phạm Thanh Sơn
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Trần Văn Tính
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
6 triệu
Phạm Anh Thư
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH DV GIÁO DỤC EB
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
16 triệu
Kinh nghiệm: 10 năm
UBND Xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ Tho
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu