Ứng viên tại An Giang


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 61 hồ sơ tại An Giang

Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật hợp danh Cilaf & Partners
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Cành
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Linfox Ligistics Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Ủy ban xã
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Trần Bích Ngọc
Cập nhật 24 ngày trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hoa Sen
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY FAR EAST FOAM VIET NAM + CÔNG TY INDOCHINE FOAMTECH +CÔNG TY COMFORT BEDDING
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
9 triệu
Chung Quốc Tài
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Trần Trọng Tâm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Quách Ngọc Kiều Trinh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Trung Thành
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Luật sư Khai Quốc
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Nguyễn Thị Minh Thư
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
CTY TNHH TM Ba Huân
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6,5 triệu
Lư Thanh Phương
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Hải Anh
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Võ Thị Ngọc Giàu
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Siêu thị Co.opmart
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu