Ứng viên tại An Giang

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 79 hồ sơ tại An Giang

Huỳnh Mẫn Đạt
Cập nhật 7 giờ trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
VÂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN VĂN THANH
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Tấn Tài
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
MM MEGA MARKET
Trung học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Võ Trần Xuân Trí
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Chi cục Thi hành án dân sự quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công tyTNHH Luật Sài Gòn Phú Sỹ (Fujilaw)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Thành Đạt
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Trần Thị Lệ Thu
Cập nhật 6 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Văn phòng ấp Thượng 2 và Trung Thạnh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Nguyễn Thị Thùy Dương
Cập nhật 8 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
PHÒNG NỘI VỤ HUYỆN CHÂU PHÚ, AN GIANG
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Bùi Lê Nữ Ngọc Lan
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: 4 năm
VIB, PVCB
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
12 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Luật FC
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật hợp danh Cilaf & Partners
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Trần Chí Phương
Cập nhật 16 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH TM Thái Phong
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Danh Duy Tân
Cập nhật 16 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tu nghiệp sinh israel
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
9 triệu