Ứng viên tại Kon Tum

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 18 hồ sơ tại Kon Tum

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tư vấn luật Hôn nhân và Gia đình, Dân sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Ksor H' Ry
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 18 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Linh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
cty luật Kỷ Nguyên và cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
6 triệu
Phan Đình Vượng
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Công ty CP đầu tư Dầu khí toàn cầu
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Luân Thị Giang
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty cổ phần Tấn Phát
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Lê Thị Thanh Bình
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Nguyễn Tâm
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 58 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH MTV Sinh học Minh Hoàng Gia Lai
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Đặng Thị Thu Nga
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Luật sư Quang Phạm
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu