Ứng viên tại Đắk Lắk

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 117 hồ sơ tại Đắk Lắk

Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH WORLD TRADE
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty CP Natural Land
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
18 triệu
Mai Văn Hoàng
Cập nhật 22 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Minh Long
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Tài Chính Shinhan Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Nhung
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Hà Thị Ngọc
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Văn Phòng Công Chứng Phong Phú
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Huệ
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tâm Luật &Cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8,5 triệu
Kinh nghiệm: 6 năm
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
23 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH LDL
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Hoàng An Ngọc Anh
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Thùy Nga
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 18 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu