Ứng viên tại Bạc Liêu


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 32 hồ sơ tại Bạc Liêu

Lê Quang Thịnh
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Công ty thuốc thủy sản Aquavets
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Đỗ Nhật Trường
Cập nhật 24 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
7,5 triệu
Ngô Bảo Duy
Cập nhật 29 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
1,5 triệu
Trương Thanh Vàng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: 11 năm
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
17 triệu
Trần Đăng Khoa
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Nguyễn Phương Thi
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Quyển Đoàn
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Mocal Creative
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Trần Duy Cảnh
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Huỳnh Thừa
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Trung tâm phát triển quỹ đất
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Minh Ngàn
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 15 năm
TCT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM CN BẠC LIÊU
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu