Ứng viên tại Bạc Liêu


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 26 hồ sơ tại Bạc Liêu

Kinh nghiệm: 11 năm
Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
7 triệu
Nguyễn Phương Thi
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty cổ phần chế biến thủy sản xuất nhập khẩu Âu Vững II
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Quyển Đoàn
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Mocal Creative
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Trần Duy Cảnh
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Huỳnh Thừa
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Trung tâm phát triển quỹ đất
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Minh Ngàn
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 15 năm
TCT TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM CN BẠC LIÊU
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty HB và IE
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
8 triệu
Ngô Quốc Trạng
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Mai Ngọc Trâm
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Lê Phước Lộc
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty cổ phần đầu tư xây lắp viễn thông bạc liêu
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Hòa
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 77 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu