Ứng viên tại Bạc Liêu

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 31 hồ sơ tại Bạc Liêu

Kinh nghiệm: 11 năm
Công ty Cổ phần Đầu tư Nắng Ban Mai
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
30 triệu
Kinh nghiệm: 10 năm
CTY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HIỆP NHẤT
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
30 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Tín Nguyễn
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Oriental Garment An Giang
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Trần Mỹ Thanh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 21 năm
CÔNG TY CP TM DV AN SƯƠNG; Công ty TNHH sản xuất thương mại T&T; Công ty CP du lịch sinh thái Hồ Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam- CN Bạc Liêu
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Trương Thị Mỹ Nhân
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Võ Kim Để
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Luật Sư Công Tín
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
, triệu
Lê Quang Thịnh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Công ty thuốc thủy sản Aquavets
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7,5 triệu
Trương Thanh Vàng
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100