Ứng viên tại Thái Nguyên

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 85 hồ sơ tại Thái Nguyên

Phạm Việt Anh
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN AN NAM.
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Hà Phạm Quí Anh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
VPLS Trí Hùng & Cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hoàng Văn Tư
Cập nhật 19 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần tập đoàn Danko
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Minh Hằng
Cập nhật 19 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
25 triệu
Trần Tú Uyên
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH Kan và Cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Nguyễn Thanh Phương
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Trang Nhung
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Nhung
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Chuyển giao công nghệ Vina (Vinatti) Và group công ty (Mobilott, Mobisoft, VNlotto, Mobiin, Mobifin, Finpost, vinalott)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Nông Thị Thúy Vân
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Thùy Linh
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Ngô Vân Anh
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Phạm Văn Thuận
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Luật TNHH F&LA
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Mông Đức Mạnh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu