Tìm kiếm Tuyển dụng Ngành Luật mới nhất


  • Quản lý hồ sơ khách hàng vay tín chấp đang nợ xấu tại VPBank và tiến hành thu hồi nợ về cho ngân hàng;
  • Thực hiện các biện pháp tác nghiệp để thu hồi nợ: đôn đốc, làm việc trực tiếp với khách hàng/người thân, tố giác/khởi kiện, làm việc với chính quyền địa phương, cơ quan công an,...
  • Khởi kiện khách hàng ra Toà án và tham gia xuyên suốt quá trình tố tụng để thu hồi nợ;
  • Các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Kết quả tìm kiếm: 56.447 việc làm
Xếp theo: Ngày | Lương

Ngành nghề
Cấp bậc
Mức lương