Ứng viên tại Gia Lai

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 82 hồ sơ tại Gia Lai

Nguyễn Khánh Linh
Cập nhật 4 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
3 triệu
Vũ Đức Anh
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
UBND Tỉnh Gia Lai
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Yên
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
10 triệu
Đoàn Văn Hữu
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty Luật TNHH MTV Phú Trường
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Phạm Thị Lam Ngọc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Nguyễn Thanh Hà
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Hội luật gia tỉnh Gia Lai
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Hoàng Uyên
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Văn phòng công chứng Trần Xuân Hiệp
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Thúy Vi
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Phòng Tư Pháp huyện Chư Prông
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Nguyễn Thị Thùy Mỵ
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Ksor H' Ry
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Thu Phương
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Sublaw
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Hà Thị Duy Quý
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 6 năm
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
23 triệu
Trần Thị Thu Thảo
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật