Nhân Lực Ngành Luật tại Lâm Đồng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 45 hồ sơ tại Lâm Đồng

Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH thiết kế Thành Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Chi nhánh văn phòng luật sư Võ Tấn Thành
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SX TM DV CUỘC SỐNG XANH
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Nguyễn Thị Hường
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Viện KSND huyện Bác Ái
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Đỗ Thái Nguyên
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Ti’s house Đà Lạt
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
6 triệu
Mai Trần Như Quỳnh
Cập nhật 20 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
văn phòng luật sư Thành Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
6,5 triệu
Nguyễn Thị Lý
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Công Ty CPCNSH Rừng Hoa Đà Lạt
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Lữ Văn Hoàng
Cập nhật 27 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
5,5 triệu
Kiều Hưng
Cập nhật 27 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
I hotel
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Luật sư Phước Long
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Nguyễn Thảo My
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty YUPVIEC.VN
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Cổ phần Đầu tư Vinadco
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu