Ứng viên tại Lâm Đồng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 111 hồ sơ tại Lâm Đồng

Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Lê Thị Linh
Cập nhật 5 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty cổ phần giải pháp công nghệ Tâm Đạt
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
13 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH Ngọc Phú
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật TNHH DNC
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Nông Ngọc Quang
Cập nhật 17 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng công chứng Phú Thịnh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Phúc Hồng Anh
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Thị Thu Hồng
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Nguyễn Thị Hoài Thương
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Lâm Đài
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
4 triệu
Nguyễn Thị Thanh Thùy
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
1 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Tòa án Nhân dân huyện Đông Giang
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Ngô Minh Tâm
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: 9 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
9 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
3 triệu