Ứng viên tại Đà Nẵng


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 843 hồ sơ tại Đà Nẵng

Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH VINLAND GROUP
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Tập đoàn Việt Nam Hiếu Học
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Phạm Thị Lý
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đại học Greenwich Việt Nam cơ sở Đà Nẵng
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
6 triệu
Võ Thị Bích Vân
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đặng Thị Diệu Ngọc
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
6 triệu
Hồ Thị Thương
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật Công Khánh
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Huỳnh Văn Tuyên
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Phạm Bùi Nhật Nguyệt
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH ShengYang Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Thị Ngọc Dung
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4 triệu
Nguyễn Xuân Khánh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Tổng Công Ty TNHH Văn Minh
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Quỳnh Như
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Ever Market Media
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Phạm Văn Bình
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Huỳnh Anh Đức
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Luật LDL
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty TNHH Phát Triển Đô thị và Xây dựng 379
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu