Ứng viên ngành Thẩm định giá


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 409 hồ sơ ngành Thẩm định giá

Tiến Hưng Nguyễn
Cập nhật 8 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
8 triệu
Lê Thị Khuyên
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH phát triển hạ tầng và bất động sản Tạo Tín Phát
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Nguyễn Thị Hoài Hảo
Cập nhật 22 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Tài Chính FE CREDIT
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
6 triệu
Trần Thị Thúy
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Cổ Phần Găng Hợp Thành
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Lương Mạnh Hùng
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Công ty Cathay Life VN
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Lê Lâm Giang
Cập nhật 5 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty TNHH World Trade
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đào Thảo Nguyên
Cập nhật 7 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty cổ phần Thủy điện Trường Phú
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Tạ Thị Thảo Linh
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Bến Tre
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Quang Tuấn Võ
Cập nhật 9 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nghiêm Anh tuấn
Cập nhật 12 ngày trước
Kinh nghiệm: 11 năm
MB AMC
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
15 triệu
Lê Mạnh Chung
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH Bình Khánh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6 triệu
Đỗ Mạnh Trí
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Luật sư Nguyễn Văng Khương
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Cao Thị Hạnh Nhân
Cập nhật 14 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
2 triệu