Ứng viên tại Lào Cai

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 18 hồ sơ tại Lào Cai

Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH TÀI NGUYÊN (LEGALAM)
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Nguyễn Thu Hằng
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Luật TNHH Trường Tín
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
15 triệu
Trần Thị Thúy Quỳnh
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Luật Intelico - Hà Nội
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu
Vũ Thùy Dương
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Văn phòng Công chứng
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Nguyễn Văn Hài
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tự do
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Nguyễn Hoàng Anh
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
UBND phường nam cường
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Hoàng Văn Đoàn
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
3 triệu
Đỗ Đình Xuân
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Bảo Việt Nhân Thọ
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Lê Thị Quỳnh Mai
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Trần Khánh Ngọc
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Công chứng Vũ Dung
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Thào Thị Sung
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Thào Thị Sung
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Phạm Như Quỳnh
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Nguyễn Thị Hải Anh
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Duy Cường
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 17 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100