Ứng viên tại Lào Cai


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 10 hồ sơ tại Lào Cai

Trần Khánh Ngọc
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty cổ phần hoá chất Miền Bắc (NIC)
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Tráng A Sổng
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Goeterk vina Quế võ
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Đặng Quỳnh Trang
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Hà Sơn Hải Vân
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
3 triệu
Nguyễn Văn Hài
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tự do
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Thị Hằng
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Trần Thủy Trinh
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật Thiên Mã
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5,5 triệu
Sin Thị Như
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
3 triệu
Lê Thị Quỳnh Mai
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Thùy Dương
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
4 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp