Ứng viên tại Lào Cai

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 12 hồ sơ tại Lào Cai

Kinh nghiệm: 1 năm
CÔNG TY LUẬT TNHH THIÊN MÃ
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Lê Thị Quỳnh Mai
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Khánh Ngọc
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Công chứng Vũ Dung
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Thào Thị Sung
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Thào Thị Sung
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
5 triệu
Phạm Như Quỳnh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Nguyễn Thị Hải Anh
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Duy Cường
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 17 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Văn Hài
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tự do
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Sin Thị Như
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
3 triệu
Nguyễn Thị Thùy Dương
Cập nhật 4 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
4 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp