Ứng viên tại Lào Cai


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 11 hồ sơ tại Lào Cai

Tráng A Sổng
Cập nhật 28 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Goeterk vina Quế võ
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Trần Khánh Ngọc
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty cổ phần hoá chất Miền Bắc (NIC)
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đặng Quỳnh Trang
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH Hà Sơn Hải Vân
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
3 triệu
Nguyễn Văn Hài
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Tự do
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Thị Hằng
Cập nhật 7 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
5 triệu
Trần Thủy Trinh
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty Luật Thiên Mã
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5,5 triệu
Sin Thị Như
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
3 triệu
Lê Thị Quỳnh Mai
Cập nhật 12 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Nhung
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật Minh Gia
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
7 triệu
Nguyễn Thị Thùy Dương
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
4 triệu

  • Trước
  • 1
  • Tiếp