Ứng viên tại Quảng Trị


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 28 hồ sơ tại Quảng Trị

Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH MTV SHINHAN VIỆT NAM - CN ĐÀ NẴNG
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
13 triệu
Nguyễn Thị Mỹ Ri
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Hồ Quang Sáng
Cập nhật 4 tháng trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Công ty TNHH VMS
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Hải Nam
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 12 năm
Công ty Cổ phần Thành An
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Trần Thị Quỳnh Trang
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 9 năm
CÔNG TY TONGHONG TANNERY VN Baria Vũng Tàu
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Lê Bá Tiếp
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty CP Sài Gòn Triển Vọng
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
9 triệu
Phan Vũ Nghiêm
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100
Phạm Thị Hòa
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Hoàng Thị Kim Tuyến
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty TNHH 1 Thành viên Nhà đất Đông Phố
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Nguyễn Thị Tố Trinh
Cập nhật 9 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH TMDV Thiên An Phúc
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Võ Tiến Thành
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty tnhh một thành viên ngân hàng việt nam thịnh vượng
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Phạm Thị Thùy Trang
Cập nhật 10 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Tạ Thanh Long
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty tài chính TNHH HD Saison
Trung cấp
Điểm hồ sơ: 86 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Bảo việt nhân thọ Quảng Trị
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Lê Quốc Việt
Cập nhật 11 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100