Ứng viên tại Quảng Trị

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 24 hồ sơ tại Quảng Trị

Trần Tấn Hải
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty Luật TNHH MTV Chính Nghĩa Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4,5 triệu
Nguyễn Khánh Hoa
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Hoàng Phú
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Lê Thị Đoan Trang
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Power Construction JSC No1
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Hữu Nhật Minh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Mỹ Ri
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Thị Thu Hà Lý
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Võ Tiến Thành
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Phạm Thị Hòa
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Phan Văn Lợi
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Hoàng Thị Hoài Thanh
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
KHÁCH SẠN CROWNE PLAZA ĐÀ NẴNG
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Hải Nam
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 12 năm
Công ty Cổ phần Thành An
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
15 triệu
Phan Vũ Nghiêm
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Điểm hồ sơ: 62 / 100