Ứng viên tại Quảng Trị

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 29 hồ sơ tại Quảng Trị

Võ Thị Huyền Trang
Cập nhật 13 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
5 triệu
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Cập nhật 15 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công ty Luật TNHH Ngọc Hạnh và Cộng sự
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Mai Ngọc Hân
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 2 năm
DuongGlobal Consulting
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trần Tấn Hải
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH SX-TM-DV Hoa Và Hơn Thế Nữa
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Nguyễn Bảo Viên
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 8 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Lê Minh Hiền
Cập nhật 1 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty CP Thương mại và phát triển NIJI
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
6,5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
4,5 triệu
Nguyễn Khánh Hoa
Cập nhật 2 năm trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
5 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Hoàng Phú
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Lê Thị Đoan Trang
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Power Construction JSC No1
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Hữu Nhật Minh
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đang cập nhật
Nguyễn Thị Mỹ Ri
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Thị Thu Hà Lý
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật
Võ Tiến Thành
Cập nhật 3 năm trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đang cập nhật