Ứng viên tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 237 hồ sơ tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty CP Tập đoàn Tín Thành
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
15 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Đỗ Văn Duy
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 15 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Dung Thái
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Văn Phòng Luật Sư Thái Trí
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 11 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
40 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Công Ty Cổ Phần Binon Cacao
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
9 triệu
Phùng Thị Oanh
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 6 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 1 năm
Tòa án Nhân dân TP BÀ RỊA
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 3 năm
Công ty TNHH Phú Hưng Luật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
30 triệu
Bùi Thiên Bửu Nghi
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 96 / 100
10 triệu