Ứng viên ngành Marketing


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 917 hồ sơ ngành Marketing

Phan Thị Quỳnh Phương
Cập nhật 10 phút trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH Thương mại và Nhập khẩu Gia Bảo
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Huỳnh Trúc Linh Đan
Cập nhật 13 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
8 triệu
Trần Thị Hải Âu
Cập nhật 14 giờ trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
9 triệu
Đỗ Thảo Nguyên
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Đinh Xuân Thanh Thảo
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty Cổ phần PropertyGuru Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Lê Thị Phượng
Cập nhật 17 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Trúc Quyên
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Trần Đức Minh
Cập nhật 18 giờ trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công Ty mama sữa non
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Trần Nhất Thống
Cập nhật 20 giờ trước
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Cao đẳng
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Trần Nguyễn Tố Uyên
Cập nhật 20 giờ trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Tú Uyênn
Cập nhật 22 giờ trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
2 triệu
Nguyễn Hoàng Yến
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Thái Nhật Lam
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Hoàng Minh
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Trần Ngọc Sơn
Cập nhật 1 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Trung tâm hành chính công thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu