Ứng viên tại Bình Định

Năm kinh nghiệm
từ
đến
Số ngày làm việc trong tuần
từ
đến
Tuổi
đến
Mức lương
từ
đến
Tìm thấy 102 hồ sơ tại Bình Định

Lê Công Trịnh
Cập nhật 2 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Trần Hạnh Dung
Cập nhật 25 ngày trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
7 triệu
Nguyễn Ngọc Huyền Trâm
Cập nhật 3 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH HITECHPRO
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Lê Hoàng
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
5 triệu
Lê Văn Tuấn
Cập nhật 5 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Công ty cổ phần nông nghiệp việt Nông
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
Trịnh Thanh Hân
Cập nhật 6 tháng trước
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 72 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 3 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
8 triệu
Nguyễn Đức Trung
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
Đang cập nhật
Mai Thành Long
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Uỷ ban nhân dân Phường Phú Thọ
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
6 triệu
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty TNHH Gốm Sứ Bát Tràng
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
7 triệu
Đinh Thị Hòa
Cập nhật 8 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Đang cập nhật
Kinh nghiệm: 18 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
20 triệu
Kinh nghiệm: 2 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 100 / 100
8 triệu