Ứng viên tại Bình Định


Năm kinh nghiệm
đến
Số ngày làm việc trong tuần
đến
Tuổi
đến
Mức lương
đến
Tìm thấy 71 hồ sơ tại Bình Định

Huỳnh Trọng Quang
Cập nhật 3 ngày trước
Kinh nghiệm: 2 năm
Công ty TNHH TM Quốc Tú
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Lê Tường Vi
Cập nhật 11 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
Đoàn Thị Hạnh
Cập nhật 11 ngày trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công ty TNHH TH Bạch Kim
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Kinh nghiệm: 9 năm
Ngân hàng VPBank
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
18 triệu
Nguyễn Thị Lệ Chi
Cập nhật 21 ngày trước
Kinh nghiệm: 7 năm
Công ty TNHH XD TH Minh Quang
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Kinh nghiệm: 12 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: 2 năm
Cổ phần dinh dưỡng us cali
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
10 triệu
Nguyễn Thị Hòa
Cập nhật 1 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty Bảo Hiểm Bưu Điện Bình Định
Đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
Genuwin D&C
Đại học
Điểm hồ sơ: 91 / 100
7 triệu
Kinh nghiệm: Mới tốt nghiệp
viện kểm sát huyện phù cát
Đại học
Điểm hồ sơ: 96 / 100
8 triệu
Huỳnh Minh Hiền
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Văn phòng Luật sư Hoa Sen
Đại học
Điểm hồ sơ: 86 / 100
Nguyễn Vũ Hoàng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 5 năm
Ngân hàng An Bình
Đại học
Điểm hồ sơ: 77 / 100
15 triệu
Trần Đình Trọng
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 4 năm
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vườn Thú Faros (FLC FAROS)
Đại học
Điểm hồ sơ: 81 / 100
Nguyễn Văn Chương
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 10 năm
Đang cập nhật
Trên đại học
Điểm hồ sơ: 67 / 100
Nguyễn Thị Mai Hương
Cập nhật 2 tháng trước
Kinh nghiệm: 1 năm
Đang cập nhật
Đại học
Điểm hồ sơ: 62 / 100